Düşünce

Platon’un Devlet Kuramı

“Her ne kadar kanunların kral işi oldukları apaçıksa da en iyisi kuvveti kanunlara değil, bilgili bir krala vermektir”...

Görünür Olan “Görünmez El”

Politika ile birlikte (politika içinde) yer alan ekonomi, kendine has bir benlik kazanması açısından tarihte ilk modern iktisatçı...

Halifelik ve Fisyonomisi

“Halifelik ve Fisyonomisi” başlıklı bu yazı, hilafet makamının siyasal anlamda serencamını, kısa bir tarihsel arka planla birlikte, anlatacak...

Şüphe, Tanrı ve Evren

Rönesans, dünya tarihinin dönüm noktalarından biri olan, Avrupa’nın kara döneminden çıkıp aydınlanmacı fikirlerin alevlenmesinden önce aradaki geçiş evresidir....

Psikolojide Yeni Bir Bakış: Victor E. Frankl

Victor Emil Frankl 26 Mart 1905'te Viyana, Avusturya'da doğdu. Yüksek lisans ve doktora derecelerini intihar ve depresyon alanlarına...

Salt Aklın Araçsallaştırma Dönemi Olarak Mihne

Hz. Ali ile Muaviye arasında başlayan savaşın sonucu olarak İslam Ümmeti üç taifeye bölünmüştü: Cumhur (selef), Şia ve...