Düşünce

Tüketim Toplumunun Özellikleri ve Davranışları

Bu çalışmada tüketim toplumunun özelliklerine değinerek Veblen’in aylak sınıf teorisi ve Jean Baudrillad’ın tüketim toplumu teorisi incelenmeye çalışılacaktır....

Modern Dünyada Siyasal Çatışmaların Odağında: Din ve İdeoloji

İnsanlar birbirine muhtaç olarak yaşayan canlılardır. Diğer canlıların aksine onları canlı tutan temel yaşamsal ihtiyaçlarından daha fazlası olan...

”Düşünmek” Mefhumu

İnsanoğlu yaratıldığı andan itibaren sürekli bir düşünme faaliyeti içerisindedir. Düşünmek onun en zarurî ve vazgeçilmez özelliklerinden biridir. İşte...

Hakikat Yolculuğu

Hayatımız boyunca birçok şeyin arayışı içinde oluyoruz. Kimimiz yitik bir sevginin peşinden arayışlara düşüyor kimimiz refah bir hayat...

Büyük Savaş- Bölüm I

Her şey nasıl başladı? - Bekle de gör. - Neyi göreyim? - Bir insanın başka bir insana neler...

Felsefenin Doğuşu ve Kaderi Üzerine

İsa’dan önce altıncı yüzyıla kadar geçen zamandaki medeniyetler, bilincin maddi dünyasını açıklarken çeşitli tanrı figürleri, gizli ve esrarlı...

Hint Dinlerinde Kötülük Problemi

Kötülük ve kötülüğün kaynağı problemi tüm dinlerin cevap aradığı ve üzerinde tartışmış olduğu bir meseledir. Zira hayatın akışı...

Medeniyetler Çatışması ve Dünya Düzeninin Yeniden Kurulması

1980'li yılların sonlarına doğru Sovyetler Birliği'nin dağılması sonrasında İkinci dünya savaşı sonrası ortaya çıkan soğuk savaşın yarattığı uluslararası...

İslami Tıbbın Çarpıcı Tarihi

Hastanelerin Gelişimi Erken dönem Müslüman fetihlerinin ardından, Arap fatihler kendilerini çoğunluğu Gayr-i Müslim olan bölgelerin idaresinde buldular. Müslümanlar...

Liberal Düşüncede Birey ve Devlet

Liberalizm, özgürlük, serbestlik gibi anlamlara gelen İngilizce kökenli "liberty" kelimesinden türetilmiştir. Temel doktrini özgürlük olan bu düşüncenin, salt...

Ölümsüz Bir Kanuna Örnek: Mecelle

I. Mecelle Öncesi İslam Hukuku İslam Hukuku’nun kaynakları Edille-i Şeriyye dediğimiz Kitap, Sünnet, İcma-ı Ümmet ve Kıyas-ı Fukaha’dır....

Dervişler, Fakihler, Gaziler

Kitabın bir hikayesi var mı? Sizi böyle bir konuyu incelemeye yönelten faktörler nelerdir? Eserin ortaya çıkış sürecinden biraz...

Emile Durkheim ve Anomi

İnsanlar bir toplum içinde doğar, büyür, yaşar ve ölürler. Bu yaşam serüveninde bazı inançlar edinirler ve bu inançları...

Doğruluk Üzerine

Dünyaya tanımlamalar üzerinden bakarız. Kendi tanımlarımız ya da başkalarının bizden çok daha önce yaptığı tanımlar üzerinden. Elmaya asırlar...

Yeni Bir Dini Akım Olarak “Sayentoloji”

Ortaya Çıkışı ve Gelişmesi Sayentoloji (Scientology) bir isim olarak Latince scio ve Yunanca logos kelimlerinden türetilmiştir. Kavram olarak...

Dilin Düşünme ve Toplumların Dini Yorumlaması Üzerine Etkisi

Dil, insana ve birbirleri arasında türdeş olan hayvanlara da verilen eşsiz bir hediye ve deneyimdir. Dil, insanların duygu...

Formel Mantıkta Dil ve Doğruluk Üzerine

Aristoteles’in formel mantığı, insan tarafından yapılan tüm tanım ve anlamlandırma faaliyetlerini “dil” kapsamı içerisine yerleştirmiştir. Sözcüklerin ustaca kullanımı...

İslam’da Ötanaziye Yer Var Mı?

Latince kökenli bir kelime olan ötanazi, eu: iyi, güzel; thanatos: ölüm kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuş, ‘‘iyi ölüm’’ anlamına gelir....

Bugün Türkçülük Kime Ne Söyler?

Cumhuriyet kurulalı neredeyse yüz yıl oldu ancak sanki yüz dakika gibi geçmiş gibi her şey yerli yerinde duruyor....

Dua

Duanın kıymetini anlatmaktan şu vakte kadar hep mutlu olmuşumdur. Zira faidesi yüksek bir devayı teşhir eden tabibin bu...