Düşünce

Dilin Düşünme ve Toplumların Dini Yorumlaması Üzerine Etkisi

Dil, insana ve birbirleri arasında türdeş olan hayvanlara da verilen eşsiz bir hediye ve deneyimdir. Dil, insanların duygu...

Formel Mantıkta Dil ve Doğruluk Üzerine

Aristoteles’in formel mantığı, insan tarafından yapılan tüm tanım ve anlamlandırma faaliyetlerini “dil” kapsamı içerisine yerleştirmiştir. Sözcüklerin ustaca kullanımı...

İslam’da Ötanaziye Yer Var Mı?

Latince kökenli bir kelime olan ötanazi, eu: iyi, güzel; thanatos: ölüm kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuş, ‘‘iyi ölüm’’ anlamına gelir....

Bugün Türkçülük Kime Ne Söyler?

Cumhuriyet kurulalı neredeyse yüz yıl oldu ancak sanki yüz dakika gibi geçmiş gibi her şey yerli yerinde duruyor....

Dua

Duanın kıymetini anlatmaktan şu vakte kadar hep mutlu olmuşumdur. Zira faidesi yüksek bir devayı teşhir eden tabibin bu...

Fijitalleşme’nin İnsan Tipolojileri

Yazının ilk bölümünü okumak için.. Bir “Tanrı” ve o “Tanrının Çağı” olarak ele aldığımız fijitalleşme meselesinin ikinci yazısından...

Hukukun Gücü’nden Gücün Hukuku’na

“ Akıl ve bilim, hukukun oluşumunda da etkisini göstermiş, Doğal Hukuk yerini Hukuki Pozitivizm’e bırakmıştır. “ Hukuk felsefesi...

Tinin Fenomenolojisinde Köle–Efendi Diyalektiği

1800’de, Hegel, Schelling’e şöyle yazar: “İnsanın en temel ihtiyaçlarıyla başlayan bilimselformasyonumda, kaçınılmaz biçimde bilime doğru gitmem gerekiyordu ve...

El Medinetü’l Fazıla Üzerine İnceleme

El Medinetü’l Fazıla, Farabi’nin ilgilendiği onlarca ilimden sadece biri olan siyaset felsefesi hakkındadır. Devletin ideal düzeni hakkında detaylı...

Ben, Öteki ve Ötesi : İslam Batı İlişkileri Tarihine Giriş (Kitap İncelemesi)

İbrahim Kalın’ın İslam- Batı İlişkileri tarihi üzerine yazdığı bu eser sadece İslam tarihini veya Batı tarihini ele almıyor....

21.Yüzyılın Sanal Tanrısı: Fijitalleşme

20.yüzyılın ilk çeyreğinden başlayarak sonuna kadar devam eden olaylar, dünyamızda büyük değişimler, gelişmeler ortaya koymuştur. Bahsinde bulunduğumuz ilk...

Bir Gün Yaşamak İçin Her Gün Ölüyoruz Aslında

Kalbimizin en derinlerinde hep hayalini kurduğumuz bazı anlar var ve bu anları yaşamak için acı çekmeyi göze alıyoruz....

Safevi Şeyhliğinden Kızılbaş Şahlığına: Şiiliğin İktidar Yürüyüşü

1501 yılının ağustos ayı… Safevi Tarikatı şeyhi Şeyh Haydar’ın oğlu Şeyh İsmail, henüz on üç yaşında, yedi bin...

Asya Tipi Üretim Tarzı

Asya Tipi Üretim Tarzı

“Tarihi genelde insanlar yapar(fail),fakat özgürce seçtikleri koşullarda değil(yapı)”. (Marx) Tarihsel sosyoloji alanında sosyologların farklı yorum yapmasına sebep olan...

Platon’un Devlet Kuramı

“Her ne kadar kanunların kral işi oldukları apaçıksa da en iyisi kuvveti kanunlara değil, bilgili bir krala vermektir”...

Görünür Olan “Görünmez El”

Politika ile birlikte (politika içinde) yer alan ekonomi, kendine has bir benlik kazanması açısından tarihte ilk modern iktisatçı...

Halifelik ve Fisyonomisi

“Halifelik ve Fisyonomisi” başlıklı bu yazı, hilafet makamının siyasal anlamda serencamını, kısa bir tarihsel arka planla birlikte, anlatacak...

Şüphe, Tanrı ve Evren

Rönesans, dünya tarihinin dönüm noktalarından biri olan, Avrupa’nın kara döneminden çıkıp aydınlanmacı fikirlerin alevlenmesinden önce aradaki geçiş evresidir....

Psikolojide Yeni Bir Bakış: Victor E. Frankl

Victor Emil Frankl 26 Mart 1905'te Viyana, Avusturya'da doğdu. Yüksek lisans ve doktora derecelerini intihar ve depresyon alanlarına...

Salt Aklın Araçsallaştırma Dönemi Olarak Mihne

Hz. Ali ile Muaviye arasında başlayan savaşın sonucu olarak İslam Ümmeti üç taifeye bölünmüştü: Cumhur (selef), Şia ve...