Tag: Kültür Sanat

Gökyüzü Kadar Kırmızı

Kural dışılık, kural koyanlar açısından hep tehlike arzeder. Kurallar çerçevesinde sorunsuz bir işleyiş, hayat düzeni onlar için önemlidir...

Dökülen Kan Kilisesi

Romanov Hanedanı’na mensup olan Çar Aleksandr Nikolayeviç (2. Aleksandr) 29 Nisan 1855-1881 tarihleri arasında Rusya İmparatorluğu’nun yönetimini elinde...

Ateş Denizinde Mumdan Gemilerle, Dâima!

Şeyh Gâlib | Fariğ Olmam Eylesen Yüz Bin Cefâ eşliğinde… https://www.youtube.com/watch?v=QUIi_86A_pU O yaz, ufka doğru mora çalan mavisi...

”Bir Türbenin Defnedilişi”

Selanik’in sahilden yukarıya doğru tırmandıkça topografyası gibi mimari özellikleri de değişir. Yedikule surlarına yaklaştıkça eski Türk mahallesinin izlerine...